Klub za ritmično gimnastiko Špica

O klubu

Smo drugi največji klub v Sloveniji. Temeljimo na sodobni tradiciji. Vadimo že 20 let. V delo vključujemo zdravo tradicijo športa, ki izvira iz bogate slovenske športne dediščine. Hkrati sledimo sodobnim smernicam športa in inovativnemu pristopu pri delu z mladimi športnicami. Naša vizija je vseživljenjska ritmična gimnastika, v vseh svojih pojavnih oblikah.
750 aktivnih ritmičark.
60 raznolikih skupin v Ljubljani, njeni okolici in širni Sloveniji.

NAŠA VADBA TEMELJI NA 4 POMEMBNIH VREDNOTAH

gibalni razvoj
Z vadbo ritmične gimnastike razvijamo temeljno motoriko.
samozavest
Z naučenimi prvinami ritmične gimnastike in osvojenim športnim znanjem vadeča dekleta pridobivajo na samozavesti.
samospoštovanje
Vadečim razvijamo občutek za telo in jih učimo zdravega odnosa do sebe, z namenom razvoja samospoštovanja.
integriteta
Vadeče z nami nikoli ne vadijo preko svojih zmožnosti, s tem ohranjamo integriteto športnice in krepimo zdrav odnos med vadečimi in trenerkami.

Programi

strokovno voden program

Nam omogoča napredek v znanju. Dviguje sposobnosti po načelu postopnosti in ob tem zmanjšuje športne poškodbe.

pedagoški pristop dosledno uporabljamo pri mlajših vadečih.

ZMAGA JE VZTRAJNOST, SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Pomagamo poiskati individualne motive za vztrajnost. Te motive uspešno združujemo v kolektivno delo in skupinski uspeh.

EkipaKolektiv kluba sestavljalo nekdanje uspešne tekmovalke ali dolgoletne klubske ritmičarke, ki jih navdušenje do ritmične gimnastike motivira za prenos znanja mlajši generaciji. Vsi smo registrirani trenerji ritmične gimnastike pri Gimnastični zvezi Slovenije.