PREDŠOLSKA RITMIČNA GIMNASTIKA

Program vključuje idejo - igraj se športno. Vsebina vadbe je prilagojena starosti 4-5 let. Nima višjih vadbenih ciljev in športne storilnosti, saj zastopamo stališče, da naj se mlajša dekleta v telovadnici bolj gibajo kot pa učijo. Šport je »tek na dolge proge«, zato v vrtčevskih skupinah govorimo le o ogrevanju zanj. 

PREDŠOLSKA RITMIČNA GIMNASTIKA

Program vključuje idejo - igraj se športno. Vsebina vadbe je prilagojena starosti 4-5 let. Nima višjih vadbenih ciljev in športne storilnosti, saj zastopamo stališče, da naj se mlajša dekleta v telovadnici bolj gibajo kot pa učijo. Šport je »tek na dolge proge«, zato v vrtčevskih skupinah govorimo le o ogrevanju zanj. 

ŠOLSKA REKREATIVNA RITMIČNA GIMNASTIKA

Zdrava vadba, ki spodbuja sproščanje preko športa, užitek v gibanju, razvoj interesa za šport in gradi socialni krog s pomočjo športne dejavnosti.

ŠOLSKA REKREATIVNA RITMIČNA GIMNASTIKA

Zdrava vadba, ki spodbuja sproščanje preko športa, užitek v gibanju, razvoj interesa za šport in gradi socialni krog s pomočjo športne dejavnosti.

Vsebina šolske vadbe v našem klubu je raznolika. Temelji na raznovrstnem ogrevanju, s poudarkom na vajah za gibljivost in pravilno telesno držo. Učimo se ritmičnih prvin in rokovanj z vsemi rekviziti. Del vsake vadbe je tudi gibanje ob glasbi, ki ga nato povezujemo v ritmične koreografije.

Preko igre izvajamo vaje za moč in vzdržljivost. S skupinskim delom gojimo občutek pripadnost in sprejetosti. Vadimo v homogenih skupinah glede na starost in prijateljske vezi. V večjih skupinah ali bolj heterogenih skupinah v proces vadbe vključimo še pomočnico trenerke. Vsaka skupina ima svoj letni načrt dela, v katerega vključimo tudi nastope za starše. Rekreativna vadba se lahko z leti nadgrajuje s tekmovalnim kakovostnim športom.

TEKMOVALNI PROGRAM RITMIČNE GIMNASTIKE

Naš tekmovalni program je usmerjen v kakovostni trening, kjer dekleta širijo svoje ritmično znanje in nadgrajujejo fizično zmogljivost.

ZMAGA JE VZTRAJNOST, SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Pomagamo poiskati individualne motive za vztrajnost. Te motive uspešno združujemo v kolektivno delo in skupinski uspeh.

Cilj treninga je med drugim pridobiti tehnično dobro znanje, zato je trening daljši in obsežnejši. Izvajamo tekmovalni program mlajših deklic, kadetinj, mladink, članic in seniork (članice študentke in ob delu). 

Specializirani smo za skupinske sestave. Hkrati skrbimo, da dekleta z nami razvijajo individualen interes za vztrajnost in sistematično napredovanje. Glavni cilj tekmovalne vadbe je vsestranski razvoj tekmovalke in soočanje s tekmovalnimi izzivi vse do kraljeve kategoriji članic in vseživljenjske ritmične vadbe.

TEKMOVALNI PROGRAM RITMIČNE GIMNASTIKE

Naš tekmovalni program je usmerjen v kakovostni trening, kjer dekleta širijo svoje ritmično znanje in nadgrajujejo fizično zmogljivost.

ZMAGA JE VZTRAJNOST, SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Pomagamo poiskati individualne motive za vztrajnost. Te motive uspešno združujemo v kolektivno delo in skupinski uspeh.

Cilj treninga je med drugim pridobiti tehnično dobro znanje, zato je trening daljši in obsežnejši. Izvajamo tekmovalni program mlajših deklic, kadetinj, mladink, članic in seniork (članice študentke in ob delu). 

Specializirani smo za skupinske sestave. Hkrati skrbimo, da dekleta z nami razvijajo individualen interes za vztrajnost in sistematično napredovanje. Glavni cilj tekmovalne vadbe je vsestranski razvoj tekmovalke in soočanje s tekmovalnimi izzivi vse do kraljeve kategoriji članic in vseživljenjske ritmične vadbe.

Od vadečih se pričakuje večja odgovornost do dela in zanimanje za ritmično gimnastiko. Cilj treninga je med drugim pridobiti tehnično dobro znanje, zato je trening daljši in obsežnejši. Izvajamo tekmovalni program mlajših deklic, kadetinj, mladink, članic in seniork (članice študentke in ob delu). Specializirani smo za skupinske sestave. Hkrati skrbimo, da dekleta z nami razvijajo individualen interes za vztrajnost in sistematično napredovanje. Glavni cilj tekmovalne vadbe je vsestranski razvoj tekmovalke in soočanje s tekmovalnimi izzivi v kraljevi kategoriji članic.